Passa alla lingua italiana
Switch to English
Allez sur le site en français
Gehen Sie auf die Seite auf Deutsch
Przełącz się na język polski

Powłoki do narzędzi specjalnych

JAKA JEST NAJLEPSZA POWŁOKA TWOJEGO NARZĘDZIA Z TWARDEGO METALU?
Obecnie obróbka mechaniczna, zwłaszcza usuwanie wiórów, zmierza w kierunku coraz bardziej zaawansowanej fazy skrawania i wymaga wyższej jakości wykonania narzędzi.

Fakt ten wskazuje na potrzebę produkowania wysokowydajnych narzędzi, które są w stanie sprostać coraz bardziej wymagającym wymaganiom, takim jak obróbka z dużym usuwaniem wiórów lub dużymi posuwami.
W tym momencie w grę wchodzi proces, który jest w stanie znacznie poprawić wydajność frezów poddawanych bardziej wymagającym zadaniom: powłoka PVD (Physical Vapour Deposition).

Ten rodzaj procesu poprawia wykończenie powierzchni narzędzia, eliminując jego nieregularności, które wynikają z niedoskonałości produkcyjnych podczas budowy.

Po pokryciu narzędzie nabiera cech, które zwiększają jego wydajność:
- zmniejszenie zużycia, a tym samym dłuższa żywotność krawędzi skrawających
- lepszy współczynnik tarcia
- spadek kosztów przetwórstwa
QUAL’E IL MIGLIOR RIVESTIMENTO PER IL TUO UTENSILE IN METALLO DUROOggigiorno, le lavorazioni meccaniche, soprattutto quelle dell’asportazione del truciolo, si spingono verso una fase di taglio sempre più avanzata e richiedono maggiore qualità nelle prestazioni degli utensili.Da questo fatto si evince la necessità di produrre utensili ad alte prestazioni che riescano a soddisfare impegni sempre più gravosi quali le lavorazioni con grosse asportazioni di truciolo o ad avanzamenti importanti.A questo punto entra in gioco un processo che è in grado di migliorare di molto le prestazioni delle frese soggette a lavori maggiormente gravosi: il rivestimento PVD (Physical Vapor Deposition). Questo tipo di processo va a migliorare la finitura superficiale dell’utensile eliminando le sue irregolarità che derivano dalle imperfezioni di lavorazione in fase di costruzione. Una volta che l’utensile viene rivestito acquisisce delle caratteristiche che lo rendono più performante: -	riduzione dell’usura e quindi maggiore durata dei taglienti-	migliore fattore antifrizione-	diminuzione dei costi delle lavorazioni
RODZAJE POWŁOKI NA NARZĘDZIA TWARDE METALOWE
System PVD pozwala na uzyskanie różnego rodzaju powłok na narzędzia i dobierane są one w zależności od rodzaju obróbki, która ma być wykonana.

Poniżej wymienimy te najważniejsze, o które nas proszą lub które sami proponujemy naszym klientom.

--------------------------------------------
Powłoka narzędzia
w widii ​​typ AlTiN
--------------------------------------------
Powłoka tego typu (AlTiN = Aluminium and Titanium Nitride) nadaje frezowi z węglików spiekanych niską przyczepność, a tym samym czyni go bardzo odpornym na współczynnik zużycia.
Oprócz dwóch wymienionych wyżej cech, narzędzie pokryte AlTiN zyskuje predyspozycje do pracy w innych temperaturach, wydłużając żywotność frezów.
Osad azotku aluminium i tytanu jest w stanie zwiększyć wydajność roboczą frezów również ze względu na jego zdolność do ulepszania powlekanych powierzchni poprzez zwiększenie jakości krawędzi skrawających.
Z tych wszystkich powodów frezy z powłoką AlTiN mogą być wykorzystywane do cięższej obróbki, oszczędzając czas w obliczeniach całkowitej obróbki.

--------------------------------------------
Powłoka narzędzia
w widiach typu TiN
--------------------------------------------
Ten rodzaj procesu nie jest nowy na rynku PVD, ale nadal jest bardzo ważną powłoką, na którą nasi klienci nadal cieszą się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza w procesach usuwania wiórów.
W ostatnich latach dostawcy powłok zrobili krok naprzód w procesie powlekania azotkiem tytanu z technologią o nazwie HDP (High Density Plasma), dzięki czemu powierzchnie przecinaków są jeszcze gładsze.
Nie zapominaj, że tego typu powłoka, której używamy do naszych narzędzi z twardego metalu (lub nazywana również Widia) jest zgodna z normami ISO 10993 (jest biokompatybilna) i amerykańską FDA. Oznacza to, że noże z powłoką TiN mogą być stosowane do pracy w sektorze medycznym i spożywczym.

--------------------------------------------
Powłoka narzędzia
w widiach typu CRONAL
--------------------------------------------
Innym ciekawym procesem powlekania jest CRONAL, który łączy w sobie trzy pierwiastki: aluminium, chrom i azot.
Dzięki tym elementom uzyskuje się doskonałą powłokę, która nadaje frezowi do metali twardych lepsze właściwości w zakresie wytrzymywania wysokich temperatur pracy (może osiągać temperatury do 1000 stopni i dlatego najlepiej sprawdza się w obróbce na sucho) i tym samym czyni go bardziej odpornym na jego działanie. degradacji (powłoka ta ma zdolność bardzo dobrego przylegania do podłoża i dzięki temu jest odporna na zużycie), wydłużając żywotność samego frezu.
Ten rodzaj powłoki narzędzi nakładany jest bardzo cienkimi warstwami w celu uzyskania struktury w AlCrN (Azotek Aluminium Chromu), która jest optymalna dla wszystkich narzędzi pracujących w celu usunięcia wiórów.

--------------------------------------------
Powłoka narzędzia
w widiach typu TiCN
--------------------------------------------
Ten rodzaj powłoki wywodzi się z TiN, ale różni się dodatkiem węgla w szczelinach sieci. TiCN znacznie zwiększa twardość frezu, ale jednocześnie jego kruchość.
Może być skutecznie stosowany do prac, które osiągają 350°C, a dzięki obecności węgla powłoka ma dużą wytrzymałość, obniżony współczynnik tarcia i większą odporność na korozję.

--------------------------------------------
Powłoka narzędzia
w widii ​​typu DLC
--------------------------------------------
Narzędzia pokryte DLC (Diamond Like Carbon) mają szeroki zakres zastosowań, ponieważ mają doskonałe właściwości radzenia sobie z trudnościami związanymi z ścieraniem i wysokimi temperaturami pracy.
Powłoka DLC jest wytwarzana w technologii PA-CVD (Plasma Assisted-Chemical Vapor Deposition) i jest nakładana w niskich temperaturach, przy zachowaniu doskonałej przyczepności.
Narzędzia z powłoką DLC doskonale sprawdzają się w obróbce na sucho ze względu na ich dużą twardość i niski współczynnik tarcia.
Powłoka jest również bardzo odporna na korozję oraz agresję chemiczną kwasów i soli.

--------------------------------------------
Powłoka narzędzia
w widii ​​typ ZrN
--------------------------------------------
Powłoka typu ZRN osadzana jest w mikrowarstwach (maksymalnie 2000) iz tego powodu ma zmniejszoną porowatość i lepszą zwartość niż powłoki jednowarstwowe.
Azotek cyrkonu (ZrN) to powłoka szeroko stosowana do usuwania wiórów lubformowanie ciśnieniowe.
Technologia HDP (High Density Plasma) tej powłoki z azotku cyrkonu zdołała poprawić jej osadzanie, dzięki czemu dotknięta powierzchnia jest gładsza i bardziej zwarta.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Imię / Nazwisko (*)
Agencja
Miasto
Kraj
E-Mail (*)
Telefon komórkowy
Email2
Wiadomość (*)
Newsletter
Zaznaczając to pole, użytkownik wyraźnie akceptuje, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez naszą firmę, w tym drogą elektroniczną, w celu wysyłania naszych informacji promocyjnych lub handlowych dotyczących oferowanych produktów lub usług.
Nie wymagane
(*) = Te pola są wymagane

Znajdź nas tutaj!

ABTools S.r.l.
Via Raiale 116 – 65128 Pescara
Telefono: +39 085 52 775
E-mail: sales@abtools.it

P.Iva: 09049300016
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z witryny. Pliki cookie poprawiają użyteczność i wydajność dzięki różnym funkcjom, takim jak ustawienia języka, wyniki wyszukiwania, a tym samym poprawiają Twoje wrażenia. Witryna wykorzystuje pliki cookie stron trzecich do wysyłania spersonalizowanych wiadomości promocyjnych.
Credits: Finalmente Semplice