Passa alla lingua italiana
Switch to English
Allez sur le site en français
Gehen Sie auf die Seite auf Deutsch
Przełącz się na język polski

Specjalne noże do obróbki węgla

OBRÓBKA WĘGLA: NASZE SPECJALNE PRZECINARKI DO TWARDYCH METALI

Wiadomo, że metal ten jest bardzo wytrzymały iz tego powodu obróbka węgla wymaga szczególnej uwagi, zarówno przy wyznaczaniu ścieżek, jak i doborze narzędzia.
W ABTools mamy szczególne doświadczenie w produkcji narzędzi węglowych, które wynika z naszej umiejętności projektowania frezów do specjalnej obróbki, w tym tych do węgla.


GEOMETRIA NOŻY WĘGLOWYCH

Projektujemy nasze przecinarki do obróbki włókna węglowego z geometriami dociętymi do każdego rodzaju obróbki, staramy się, aby były dokładne i aby służyły jak najdłużej.

Nie mamy nic standardowego, ponieważ nasza najlepsza jakość polega na umiejętności zaprojektowania narzędzia do węgla zgodnie ze specyficzną potrzebą rodzaju pracy.

Nasi klienci doskonale zdają sobie sprawę z naszej determinacji i doświadczenia, które prowadzi nas do zawsze znajdowania najwłaściwszego rozwiązania, aby frez zawsze działał z maksymalną wydajnością dzięki najbardziej odpowiednim geometriom, najlepszym powłokom, które pozwalają mu wytrzymać zużycie.
LAVORAZIONE CARBONIO: LE NOSTRE FRESE SPECIALI IN METALLO DUROÈ noto che questo metallo è molto resistente e per questo la lavorazione del carbonio implica una particolare attenzione, sia nell’impostazione dei percorsi che nella scelta dell’utensile.Noi di ABTools abbiamo una particolare esperienza nella produzione degli utensili per carbonio che deriva dalla nostra capacità di progettazione di frese per lavorazioni speciali, tra cui anche quelle per il carbonio.LA GEOMETRIA DELLE FRESE PER CARBONIOLe nostre frese per lavorazioni della fibra di carbonio le progettiamo con delle geometrie tagliate per ogni tipo di lavorazione, puntiamo a far mantenere loro la precisione e a farle durare il più a lungo possibile. Non abbiamo nulla di standard perché la nostra miglior qualità risiede nella capacità di progettare l’utensile per carbonio a seconda dell’esigenza specifica del tipo di lavoro.I nostri clienti conoscono bene la nostra determinazione ed esperienza che ci porta a trovare sempre la più corretta soluzione per far lavorare la fresa sempre al massimo della sua efficienza grazie alle geometrie più appropriate, i migliori rivestimenti che permettono di resistere all’usura.
PRACUJEMY NA ZAMÓWIENIE

Istnieje kilka standardowych przecinarek do obróbki węgla, ale nasza specjalność polega na tym, że jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązanie ad hoc dla każdej indywidualnej obróbki.

Z tego powodu w fazie projektowania zawsze zaczynamy od dokumentacji dostarczonej nam przez naszego klienta, oceniając najlepsze rozwiązanie, które pozwala na precyzyjną pracę i jak najdłużej utrzymuje narzędzie jak najwydajniejsze.

Tutaj znajdziesz jeden z naszych przecinarek, które zaprojektowaliśmy do obróbki w sektorze lotniczym: przeczytaj tutaj...

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Imię / Nazwisko (*)
Agencja
Miasto
Kraj
E-Mail (*)
Telefon komórkowy
Email2
Wiadomość (*)
Newsletter
Zaznaczając to pole, użytkownik wyraźnie akceptuje, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez naszą firmę, w tym drogą elektroniczną, w celu wysyłania naszych informacji promocyjnych lub handlowych dotyczących oferowanych produktów lub usług.
Nie wymagane
(*) = Te pola są wymagane

Znajdź nas tutaj!

ABTools S.r.l.
Via Raiale 116 – 65128 Pescara
Telefono: +39 085 52 775
E-mail: sales@abtools.it

P.Iva: 09049300016
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z witryny. Pliki cookie poprawiają użyteczność i wydajność dzięki różnym funkcjom, takim jak ustawienia języka, wyniki wyszukiwania, a tym samym poprawiają Twoje wrażenia. Witryna wykorzystuje pliki cookie stron trzecich do wysyłania spersonalizowanych wiadomości promocyjnych.
Credits: Finalmente Semplice