Passa alla lingua italiana
Switch to English
Allez sur le site en français
Gehen Sie auf die Seite auf Deutsch
Przełącz się na język polski

Zalety narzędzia specjalnego

DLACZEGO KUPIĆ SPECJALNE NARZĘDZIE?

To może wydawać się przesądzone, ale jeśli się nad tym zastanowimy, może tak nie być. Oczywiste jest, że zwykle kupowane jest specjalne narzędzie z twardego metalu, gdy standardowe narzędzia nie spełniają właściwości określonej obróbki mechanicznej, ale nie zawsze jest to prawdą.
Zdarzają się sytuacje, w których kupowane jest specjalne narzędzie, nie dlatego, że standardowe nie wystarczą, ale dlatego, że mogą:

- lepiej wykonują tę samą pracę, co zwykłe narzędzia, ponieważ są zaprojektowane na zamówienie pod konkretną obróbkę

- wykonać pracę kilkoma standardowymi narzędziami (obróbka kombinowana), skracając czas frezowania, a tym samym oszczędzając pieniądze (pomimo faktu, że cena narzędzia specjalnego jest wyższa)

- mają większą dokładność obróbki w przypadku obróbki łączonej
PERCHÉ ACQUISTARE UN UTENSILE SPECIALEQuesta potrebbe sembrare una domanda scontata, ma se ci pensiamo bene forse non è proprio così. È chiaro che solitamente un utensile speciale in metallo duro lo si acquista quando gli strumenti standard non riescono a soddisfare le caratteristiche di una specifica lavorazione meccanica, ma questo non sempre corrisponde al vero.Vi sono situazioni in cui viene acquistato un utensile speciale, non perché quelli standard non sono sufficienti, ma perché possono:-	svolgere meglio lo stesso lavoro degli utensili comuni perché progettati su commessa della lavorazione specifica-	svolgere il lavoro di più utensili standard (lavorazione combinate) abbattendo i tempi di fresatura e quindi risparmiando denaro (nonostante che il prezzo di un utensile speciale sia maggiore) -	avere una maggiore precisione di lavorazione quando sono coinvolti lavorazione combinate
Z POKRYWĄ MOŻESZ OSZCZĘDZIĆ

Podczas badania narzędzia rozważa się również możliwość nałożenia powłoki i, w zależności od potrzeb, wybiera się najbardziej odpowiednią powłokę dla przypadku.
Powlekane narzędzie uzyskuje większą odporność na materiały, zwiększa efektywność cięcia, a tym samym wydłuża jego czas trwania.
Powłoka umożliwia również narzędziom pracę przy wyższych prędkościach skrawania i zmniejsza zużycie. Z tych powodów narzędzia powlekane są w stanie generować oszczędności, zwiększając produktywność, nawet w przypadku wyższej inwestycji początkowej (kosztu powłoki).
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o powłokach naszych narzędzi specjalnych, kliknij ten link przeczytaj tutaj...
CON IL RIVESTIMENTO SI PUÒ RISPARMAREIn fase di studio dell’utensile viene considerata anche la possibilità di applicare il rivestimento e, a seconda della necessità, viene scelto il rivestimento più adatto al caso.Un utensile rivestito acquista una maggiore resistenza ai materiali, aumenta l’efficacia del taglio e pertanto anche la sua durata viene prolungata nel tempo. Il rivestimento permette inoltre di far lavorare gli utensili a velocità di taglio più elevate e ridurre l’usura. Per questi motivi gli utensili rivestiti sono in grado di generare un risparmio, facendo aumentare la produttività, anche in presenza di un investimento iniziale (il costo del rivestimento) maggiore.Se vuoi saperne di più sui rivestimenti dei nostri utensili speciali clicca questo link https://www.abtools.it/page/rivestimenti-per-utensili-speciali/rivestimenti-per-utensili-speciali
CZAS DOSTAWY

Dostawa specjalnego narzędzia nie jest już mrzonką, a naszej firmie przeciętnie udaje się dostarczyć (specjalne narzędzia bez powłoki) w ciągu tygodnia od dnia zamówienia.
Jeśli narzędzie specjalne wymaga powłoki, czas dostawy waha się od 2/3 tygodni w zależności od wymaganego rodzaju powłoki.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Imię / Nazwisko (*)
Agencja
Miasto
Kraj
E-Mail (*)
Telefon komórkowy
Email2
Wiadomość (*)
Newsletter
Zaznaczając to pole, użytkownik wyraźnie akceptuje, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez naszą firmę, w tym drogą elektroniczną, w celu wysyłania naszych informacji promocyjnych lub handlowych dotyczących oferowanych produktów lub usług.
Nie wymagane
(*) = Te pola są wymagane

Znajdź nas tutaj!

ABTools S.r.l.
Via Raiale 116 – 65128 Pescara
Telefono: +39 085 52 775
E-mail: sales@abtools.it

P.Iva: 09049300016
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z witryny. Pliki cookie poprawiają użyteczność i wydajność dzięki różnym funkcjom, takim jak ustawienia języka, wyniki wyszukiwania, a tym samym poprawiają Twoje wrażenia. Witryna wykorzystuje pliki cookie stron trzecich do wysyłania spersonalizowanych wiadomości promocyjnych.
Credits: Finalmente Semplice