Passa alla lingua italiana
Switch to English
Allez sur le site en français
Gehen Sie auf die Seite auf Deutsch
Przełącz się na język polski
Nasze narzędzia mogą wykonywać bardziej kompletne prace, oszczędzając czas i pracując dokładniej i dokładniej
Narzędzie specjalne: wiertło rdzeniowe profilowe
Mając na celu obróbkę detalu na transferze, klient potrzebował narzędzia, które za pomocą jednej operacji może ... przeczytaj>>
Specjalny frez do wykonania zagłębionego profilu przedniego
Specjalny frez do wykonania zagłębionego profilu przedniego
Rdzeń profilu schodkowego do aluminium
Rdzeń profilu schodkowego do aluminium
Specjalny frez wykonuje trzy różne rowki
Specjalny frez do wykonywania trzech różnych rowków w jednym przejściu wewnątrz otworu

Zobacz też ...

Specjalne narzędzia z twardego metalu do maszyn transferowych
Specjalne narzędzia z metali twardych do centrów obróbczych CNC
Specjalne narzędzia z metali twardych do tokarek CNC
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z witryny. Pliki cookie poprawiają użyteczność i wydajność dzięki różnym funkcjom, takim jak ustawienia języka, wyniki wyszukiwania, a tym samym poprawiają Twoje wrażenia. Witryna wykorzystuje pliki cookie stron trzecich do wysyłania spersonalizowanych wiadomości promocyjnych.
Credits: Finalmente Semplice